Lidt om Naturstyrelsens retningslinjer for færdsel i skovene på MTB.

Samt nogle af deres Ruter rundt om i landet på de spændende steder.

Dette fordi bestanden af vildt i Fussingøskoven er inden for de sidste 2 - 3 år faldet med omkring 25 % på grund af den megen cykeltrafik i en stor del af døgnet.

LINK til Naturstyrelsens hjemmeside


MTB-Kodeks

Kør hvor du må
I naturen må du kun cykle på veje og stier.
Undgå at køre på afmærkede ridestier, vandreruter o.l. uden for skovvejene.
Kør ikke på fortidsminder, gravhøje, diger og trapper.
Kør ikke i private skove fra solnedgang til kl. 6 næste morgen.


Kør ansvarligt
Tilpas din fart, og hold afstand – færdselsloven gælder også i naturen.
Cykel sammen – husk hjelm, telefon, 112-app og sygesikringskort.
Skån sporet i meget våde perioder, brug kun de robuste spor og skovvejene.


Vis hensyn
Kør i roligt tempo, når du møder andre skovgæster.
Brug evt. ringeklokken i god tid – eller et verbalt ”ding-ding”.
Smid ikke dit affald i naturen.
Undgå steder, hvor der er mange skovgæster, og værn om dyr og planter.


Fakta - sådan er reglerne 

Reglerne for cykling i de danske skove er fastsat i naturbeskyttelsesloven.

Ifølge loven må du gerne må cykle på skovveje og skovstier, der er menneskeskabte, og som fremtræder egnede til cykling med en almindelig cykel (i private skove dog kun fra klokken seks om morgenen til solnedgang).

Du må ikke cykle, hverken på en almindelig cykel eller på MTB, i skovbunden, på dyreveksler, i klitter eller på stendiger og lignende.
Du må altså ikke lave dine egne MTB-spor i skoven.

I statskovene må du gerne cykle på de afmærkede MTB-spor i skovbunden.
Det skyldes, at vi i Naturstyrelsen har valgt at benytte en bestemmelse om, at ejeren kan give skovgæster lov til mere, end hvad der er fastsat i de generelle lovbestemmelser.

Husk, at færdselsloven også gælder i skoven!
Det vil bl.a. sige, at din hastighed altid skal afpasses efter forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed.
Den almindelige højrevigepligt gælder også.

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram